Gromadzenie punktów w sklepie internetowym Intenso e-intenso.pl

1. Zasady ogólne

1.1 Program Intenso Club ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupów towarów w sklepie internetowym. Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie INTENSO Club, które uczestnik akceptuje podczas zapisanie się do Clubu.

 

2. Warunki przystąpienia do Programu INTENSO Club

2.1 Warunkiem przystąpienia do programu INTENSO Club jest:

  • zaakceptowanie regulaminu.

 

3. Gromadzenie punktów

3.1 Zakup towarów objętych Programem wg obowiązującego w dniu zakupu przelicznika na w/w towary i usługi pozwala na uzyskanie punktów, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszy, Regulaminie.

3.2 Punkty są przyznawane jedynie po dokonaniu zapłaty za towar przez Uczestnika.

3.3 Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonanie pełnej zapłaty za produkt.

3.4 Produkty objęte promocjami i wyprzedażami, gromadzenie punktów na tych produktach jest wstrzymane.

3.5 Zgromadzone punkty będą widoczne po zalogowaniu na koncie Uczestnika w sklepie internetowym.

 

4. Wymiana punktów

4.1 Punkty mogą być wymienione wyłącznie wg zasad określanych prze PFC, nie mogą być wymienione na gotówkę. Punkty mogą być wymienione w postaci rabatu na Towary w połączeniu z dopłatą. W momencie wykorzystywania zgromadzonych punktów, co najmniej 10% wartości Towaru musi zostać zapłacone. Na pozostało część wartości Towary udzielany jest rabat stanowiący równowartość zgromadzonych przez Uczestników punktów.

4.2 Odbiór Towaru nie powoduje zwiększenia salda punktowego.

4.3 Towary można odebrać tylko za punkty zgromadzona na jednym koncie.

4.4 Wymiana punktów na Towar powoduje zmniejszenie salda punktowego.

4.5 W przypadku wymiany bądź reklamacji, punkty nadane za zwracany towar zostaną odjęte od salda punktów Uczestnika.

4.6 Jeśli punkty nadane za zwracany towar zostały już wykorzystane, kwota zwrotu zostanie obniżona o nadane już a wykorzystane punkty.

4.7 Na powstałą różnice zostanie wystawiony paragon fiskalny wysłany do klienta drogą pocztową.